asf - Revision 1882872: /gora/tags/apache-gora-0.4/gora-hbase