asf - Revision 1878104: /gora/tags/apache-gora-0.3/gora-hbase